محصولات

  • انواع مجموعه های اصلی کاربردی در خودرو
  • مواد اولیه مورد نیاز برای قطعه سازی و مجموعه های داخلی خودرو
  • ارائه ماشین آلات خطوط اصلی در قطعه سازی و خودروسازی به عنوان نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران